Inf. dla Klienta zgodnie z RODO

Informacja dla Klientów sklepu tuzamow.pl zgodnie z wymogami zawartymi w RODO

Szanowni  Państwo

F.H. DOMET S.C. T.Z. Szafert,  A.W. Uruscy będąc właścicielem sklepu tuzamow.pl  jest zarazem administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji  procesu obsługi Klientów.

W  myśl art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych) dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy :

 1. Administratorem  danych Klientów sklepu tuzamow.pl  jest

 F.H. DOMET S.C. T.Z. Szafert,  A.W. Uruscy  z siedzibą 37-700 Przemyśl,ul. A. Mickiewicza 28b

NIP: 7951022039, REGON 650155771 adres e-mail : domet@domet.biz

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach I na następujących podstawach prawnych :
 1. Realizacji procesu sprzedaży i wykonywania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 2. Realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 3. Archiwizacji w celach dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. Ewentualne ustalenie , dochodzenia lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 1. Dane osobowe Klientów będą przekazywane wyłącznie firmą prowadzącym księgowość , firmom  spedycyjnym oraz operatorom pocztowym, w przypadku gdy dostawa realizowana będzie przez te podmioty, a informacje .
 2. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres :
 1. Realizacja procesu sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
 2. Realizacja procesu reklamacji – przez 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
 3. Cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 1. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych , które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Klient posiada uprawnienia do cofania zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie , w przypadku danych przetworzonych na podstawie zgody.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne , jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych.
 5. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator